មហាសន្និបាតបញ្ចប់អាណត្តិចាស់ និងទិសដៅអាណត្តិថ្មី ២០១៦-២០២០ របស់សហព័ន្ធកីឡាវាយសីកម្ពុជា

Share on facebook
ហ្វេសបុក
Share on telegram
តេឡេក្រាម
Share on whatsapp
វ័តអែប
Share on twitter
ធ្វិតធ័រ

នាថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ សហព័ន្ធកីឡាវាយសីកម្ពុជា បានរៀបចំមហាសន្និបាតបញ្ចប់អាណត្តិចាស់ និងទិសដៅអាណត្តិថ្មី ២០១៦-២០២០។

សមាសភាពសមាជិកប្រតិបត្ដិអាណត្ដិថ្មី២០១៦-២០១៧
អត្ថបទទាក់ទង

អត្ថបទពេញនិយម