ពិធីបិទការ រកួតដណ្តើមពាន៧មករា លើកទី១៧ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ក្រោមអធិបតីយភាពឯកឧត្តមប្រធានសហព័ន្ធ លី កុសល និងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត ឈួរ ចាន់ឌឿន

Share on facebook
ហ្វេសបុក
Share on telegram
តេឡេក្រាម
Share on whatsapp
វ័តអែប
Share on twitter
ធ្វិតធ័រ

ពិធីបិទការប្រកួតដណ្តើមពាន៧មករា លើកទី១៧ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ក្រោមអធិបតីយភាពឯកឧត្តមប្រធានសហព័ន្ធ លី កុសល និងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត ឈួរ ចាន់ឌឿន។

ឯកឧត្តម លី កុសល និង ឯកឧត្តម ឈួរ ចាន់ឌឿន
អត្ថបទទាក់ទង

អត្ថបទពេញនិយម