សហព័ន្ធកីឡាវាយសីកម្ពុជា បានរៀបចំមហាសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅឆ្នាំ២០១៧ ដោយមានវត្តមានក្លឹប-សមាគមចំណុះទូទាំងប្រទេស

Share on facebook
ហ្វេសបុក
Share on telegram
តេឡេក្រាម
Share on whatsapp
វ័តអែប
Share on twitter
ធ្វិតធ័រ

មហាសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅឆ្នាំ២០១៧ របស់សហព័ន្ធកីឡាវាយសីកម្ពុជា ដោយមានវត្តមានក្លឹប-សមាគមចំណុះទូទាំងប្រទេស។

អត្ថបទទាក់ទង

អត្ថបទពេញនិយម