សហព័ន្ធកីឡាវាយសីកម្ពុជា បានវគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល “Shuttle Time for Tutor” ដោយមានការសំរបសំរួលពីអ្នកជំនាញការហ្វឹកហ្វឺនមកពីសហព័ន្ធកីឡាវាយសីអាស៊ី

Share on facebook
ហ្វេសបុក
Share on telegram
តេឡេក្រាម
Share on whatsapp
វ័តអែប
Share on twitter
ធ្វិតធ័រ

កំពុងដំណើរការវគ្គ Shuttle Time for Tutor ដោយមានការចូលរួមពីក្លឹបតាមបណ្តាខេត្ត និងតំណាងមន្ទីរអបរំចំនួន១១ផងដែរ។ គោលបំណងគឺដើម្បីបញ្រ្ជាបចំណូលនិស្ស័យនិងការនិយមកីឡាវាយសីតាមកំរិតបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវ។ វគ្គនេះសំរបសំរួលដោយជំនាញការហ្វឹកហ្វឺនមកពីសហព័ន្ធកីឡាវាយសីអាស៊ី។

អត្ថបទទាក់ទង

អត្ថបទពេញនិយម